لطفا نمایندگی مورد نظر خود را انتخاب کنید :

ساویس شهید قندی (مرکزی)

آدرس : بلوار شهید قندی، روبروی سینماتک، نبش کوچه 14

تلفن ثابت : 1885 داخلی 1

ساویس پلاس ملاصدرا

آدرس : صفائیه، خیابان ملاصدرا، نبش کوچه 16

تلفن ثابت : 1885 داخلی 2

ساویس پلاس مسکن

آدرس : خیابان مسکن، قبل از چهارراه صحرا

تلفن ثابت : 1885 داخلی 3

ساویس خیابان وکیل یزد

آدرس : بلوار جمهوری ، ابتدای خیابان وکیل

تلفن ثابت : 1885 داخلی 4