کالباس یکی از فرآورده های گوشتی پرطرفدار است که روند تولید آن بسیار به سوسیس شباهت دارد اما این محصول معمولا در پوشش هایی باقطر بزرگتر پرشده و به صورت سرد مصرف میشود.
کالباس ها انواع مختلفی دارند . در برخی از آنها توده یکنواخت به عنوان بخش زمینه عمل کرده و قطعات قابل رویت گوشت یا برخی سبزیجات را در خود جای داده مانند کالباس خشک و یا قارچ و مرغ ساویس .
ژامبون ها روند تولیدی متفاوتی دارند .تکه های درشت گوشت در دستگاه مخصوص ، با موادی از جمله اب و روغن و ... عمل آوری میشوند و بدون چرخ یا ریز شدن ، در پوشش پر میشوند و به طور کامل پخت میگردد مانند ژامبون مرغ یا گوشت.در نوع دیگر ژامبون ها ، تکه های درشت گوشت دردستگاه عمل آوری شده و در فر با بخار مستقیم میپزند .میتوان این نوع را گوشت خالص طعم دار شده نامید مانند سینه مرغ فرآوری یا ژامبون ایسلندی ساویس.
مشاهده 0 کالا